ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Chinese for Real Life ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับในร้านอาหารและเครื่องดื่ม
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนสำหรับพนักงานร้านอาหารและเครื่องดื่ม ประโยคสุภาพใช้ในงานบริการลูกค้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้ด้วยตนเองเริ่มจากพินอิน