• 25 พฤศจิกายน 2021

  Digital Library

 • [title]
  SUPER PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  คู่มือติว วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  Short Note of Science สรุปวิทย์ ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  คอนเซ็ปต์ ฟิสิกส์ ม.5 เรื่องแสง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  รู้จริง ไม่ถูกหลอก กฎหมายรอบตัว
  หมวดหมู่: กฏหมาย
 • [title]
  โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  คอนเซ็ปต์ ฟิสิกส์ ม.5 เรื่องคลื่นกล
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  Vocabulary Builder
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  คู่มือเตรียมสอบ วิชาฟิสิกส์ เล่ม 5 ชั้น ม.6
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  เพศวิถีศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) 20000-1602
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ
 • [title]
  การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 20000-1104
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  กังหันลม กังหันน้ำ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
  หมวดหมู่: การเกษตรกรรม
 • [title]
  ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยกังหันน้ำขนาดเล็ก
  หมวดหมู่: การเกษตรกรรม
 • [title]
  เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
  หมวดหมู่: เศรษฐศาสตร์
 • [title]
  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
  หมวดหมู่: อุตสาหกรรม
 • [title]
  ฟิสิกส์ ม.ปลาย คลื่นกล
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาวะ 20000-1601
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ

 • [title]
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1
  หมวดหมู่:
 • [title]
  เอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา5
  หมวดหมู่:
 • [title]
  ภาษาไทย ม.6
  หมวดหมู่:
 • [title]
  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
  หมวดหมู่:
 • [title]
  แบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ
  หมวดหมู่:
 • [title]
  Short Note of Science สรุปวิทย์ ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  หนังสือทดสอบ
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์จากบทเพลง เล่ม 9
  หมวดหมู่:
 • [title]
  การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์จากโฆษณา เล่ม 5
  หมวดหมู่:
 • [title]
  แบบฝึก ไทย ม.6 หน่วยที่ 1
  หมวดหมู่:
 • [title]
  สุขภาพดีชีวีปลอดภัย
  หมวดหมู่:
 • [title]
  Aroonrat
  หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
 • [title]
  IF CLAUSE
  หมวดหมู่:
 • [title]
  หนังสือส่งเสริมการอ่านแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ "ถิ่นจักสานงานฝีมือ" เล่ม 7
  หมวดหมู่:
 • [title]
  ทางผีผ่าน
  หมวดหมู่: เรื่องสั้น
 • [title]
  การอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์จากฉลากยา เล่ม 6
  หมวดหมู่:
 • [title]
  พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
  หมวดหมู่:
 • [title]
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดที่ ๑ นัยน์ตาและการมองเห็น
  หมวดหมู่:
 • [title]
  การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  หมวดหมู่:
 • [title]
  กาพ์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
  หมวดหมู่:

 • สังเกตการสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์) จ.สุรินทร์
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • พระคุณที่สาม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: การศึกษา